Ανοίγουμε Νέους Ορίζοντες

Επιθεώρηση, Πιστοποίηση, Βελτίωση

Επιθεώρηση φορτίων – ISO – κατάταξη ξενοδοχείων
Επιθεωρήσεις Φορτίων

> Επιθεώρηση και Επίβλεψη φορτοεκφορτώσεων πετρελαϊκών προϊόντων και ξηρών φορτίων.
> Επιθεώρηση και Αποτίμηση Ζημιών, χειρισμός Ασφαλιστικών Αιτημάτων.
> Δειγματοληψία και Έλεγχος.

Φορέας Πιστοποίησης ISO

Πιστοποιήση ISO – Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με διεθνή και εθνικά πρότυπα: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 -ΕΛΟΤ 1801(ISO45001), ISO 27001, ISO 22000, AGRO 2.1-2.2, ΕΛΟΤ 1429, ΕΛΟΤ 1435.

Επιθεώρηση φορτίων – ISO – κατάταξη ξενοδοχείων
Επιθεώρηση φορτίων – ISO – κατάταξη ξενοδοχείων
Βελτιώσεις Πετρελαιοειδών

> Βελτίωση των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών πετρελαϊκών προϊόντων.
> Προμήθεια και διανομή χημικών προσθέτων και βελτιωτικών ροής.

Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων

Έλεγχοι Κατάταξης Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων Δωματίων & Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά βάσει του Νόμου 4276/2014 και του σχετικού Νομοθετικού Πλαισίου.

Επιθεώρηση φορτίων – ISO – κατάταξη ξενοδοχείων
Επιθεώρηση φορτίων – ISO – κατάταξη ξενοδοχείων
Vegan Label

Πιστοποίηση VEGAN βρώσιμων προϊόντων βάσει ιδιωτικού πρωτοκόλλου της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.

Vegeterian Label

Πιστοποίηση VEGETERIAN βρώσιμων προϊόντων βάσει ιδιωτικού πρωτοκόλλου της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.

Επιθεώρηση φορτίων – ISO – κατάταξη ξενοδοχείων
Επιθεώρηση φορτίων – ISO – κατάταξη ξενοδοχείων
Πολιτική Ποιότητας

> Υγιεινή & Ασφάλεια
> Εταιρική Διακυβέρνηση

1983
1983
Ιδρύεται η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό στον τομέα των επιθεωρήσεων φορτίων. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε: > Διυλιστήρια > Κατασκευαστές πρώτων υλών > Πλήθος εταιρειών που ειδικεύονται στην εμπορία ενεργειακών πόρων
1983
1987
1987
Ιδρύεται η Κ. ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. (Bertsons) με έδρα την Αθήνα και δραστηριοποιείται στον τομέα των χημικών βελτιωτικών ποιότητας πετρελαίου.
1987
1993
1993
Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. εισέρχεται στον κλάδο της Πιστοποίησης, διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Α.Ε.) ως προς το European Standard ISO/IEC 17021, πλήρως ανεξάρτητη και με μόνιμο στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών της.
1993
1993
1993
Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. εισέρχεται στον κλάδο της Πιστοποίησης, διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Α.Ε.) ως προς το European Standard ISO/IEC 17021, πλήρως ανεξάρτητη και με μόνιμο στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών της.
1993
Ενδεικτικό Πελατολόγιο
Διεθνής Παρουσία