Επιθεώρηση Φορτίων Πλοίων 

 Πελάτες 

Μας εμπιστεύονται εταιρίες απο όλο τον κόσμο.

A

AEGEAN TRADING INTERNATIONAL LTD
Piraeus, Energy Trading Company

AGET HERACLES
Athens, Cement Factories

ALICON UNIVERSAL S.A.
Panama, Energy Trading Company

ALUMINIUM DE GRECE
Athens, Aluminum Factory

ANCORA INVESTMENT TRUST INC.
Piraeus, Shipping Company

AOT TRADING AG
Zug, Switzerland, Energy Trading Company

ARCADIA PETROLEUM LIMITED
London, Energy Trading Company

ARTENIUS HELLAS S.A.
Athens, Manufacturer of Plastic

AS TARCONA agents of GUNVOR INT’L LTD
Tallinn, Energy Trading Company

B-F

B.B. ENERGY MANAGEMENT S.A.
Athens, Energy Trading Company

B.P. OIL INTERNATIONAL LIMITED
London, Energy Trading Company

CYCLON HELLAS S.A.
Athens, Used Oil Refinery

DEKA OIL S.A.
Piraeus, Energy Trading Company

ELINOIL S.A.
Athens, Petroleum Marketing company

ESTEL ESTABLISHMENT
Sofia, Energy Trading Company

FAL OIL (UK) LTD
London, Energy Trading Company

G-L

GALAXY ENERGY INT’L LTD
Monaco, Energy Trading Company

GLENCORE UK LTD
London, Energy Trading Company

GLOBOIL ENERGY LIMITED
Istanbul, Energy Trading Company,

GUNVOR INT’L BV
Amsterdam, Geneva Branch, Energy Trading Company

HELLENIC PETROLEUM S.A.
Integrated Downstream Petroleum Co.

LIA OIL S.A.
Geneva, Energy Trading Company

LITASCO
Geneva, Energy Trading Company

M-N

MAMIDOIL JETOIL S.A.
Athens, Energy Trading Company

MASTER CHEM OIL
Bucharest, Energy Trading Company

MERCURIA ENERGY TRADING S.A.
Geneva, Energy Trading Company

METACHEM S.p.A.
Italy, Methanol Trading Company

MOIL COAL TRADING Co. LTD
Nicosia-Cyprus, Energy Trading Company

MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.

NAFTOMAR SHIPPING & TRADING Co. LTD
LPG Trading Company

NAFTEX PETROL LTD
Varna, Bulgaria, Energy Trading Company

O-S

OIL REFINERIES LTD
Haifa, Refinery

PEMED LTD
London, Energy Trading Company

PETRACO S.p.A.
Milano, Energy Trading Company

POLEMBROS SHIPPING LTD
Piraeus, Shipping Company

RIXO INTERNATIONAL TRADING LTD
Zug-Switzerland, Energy Trading Company

SEATRADE REEFER
Bunkers Suppliers

SOBOH PETROLEUM (CYPRUS) Ltd
Limassol, Energy Trading Company

STYGA COMPANIA NAVIERA S.A.
Piraeus , Shipping Company

SVL ACTIV TRADING LTD
Moscow, Energy Trading Company

T-Z

TALMAY TRADING INC
Moscow, Energy Trading Company

TOTSA TOTAL OIL TRADING S.A.
Geneva, Energy Trading Company

TRASIMEX S.A.
Geneva, Energy Trading Company

VITOL SERVICES LTD
London, Energy Trading Company

aegean
Aegean Trading International Ltd Piraeus, Greece
Energy Trading Company
aget
Aget Heracles Athens, Greece
Cement Factories
aluminium-of-greece
Aluminium of GreeceAthens, Greece
Aluminum Factory
ancora
Ancora Investment Trust Inc Piraeus, Greece
Shipping Company
aot
AOT Trading AGZug, Switzerland
Energy Trading Company
arcadia
Arcadia Petroleum Limited London, U.K.
Energy Trading Company
artenius
Artenius Hellas S.A. Athens, Greece
Manufacturer Of Plastic
bb
B.B. Energy Management S.A. Athens, Greece
Energy Trading Company
bp
B.P. Oil International Limited London, U.K.
Energy Trading Company
cyclon
Cyclon Hellas S.A. Athens, Greece
Used Oil Refinery
deka
Deka Oil S.A. Piraeus, Greece
Energy Trading Company
elin
Elinoil S.A. Athens, Greece
Petroleum Marketing Company
galaxy
Galaxy Energy Int’l Ltd Monaco
Energy Trading Company