Certfication of the biomedicine laboratory chain BIOTYPOS

LETRINA S.A. is pleased to announce the extension of the ISO 9001:2008 certification to the entire BIOTYPOS biomedicine laboratory chain:

  • Biotypos at Chalandri
  • Biotypos at Cholargos
  • Biotypos at Kato Patisia
  • Biotypos Politeia at Peyki
  • Venizelio at Nea Smyrni