ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Διεύθυνση
Αιγιαλείας 21 & Χαλεπά 1,
τ.κ. 15 125,
Μαρούσι, Ελλάδα

Τηλέφωνο
+30 210 6848190

Fax
+30 210 6845626