Βράβευση της Λέτρινα A.E. από το EBEN GR

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής, Αντώνιος Γκορτζής, απένειμε στον Άγγελο Μπερτσάτο βραβείο για την διάκριση της Λέτρινα Α.Ε. στον τομέα της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και ηθικής επιχειρηματικότητας.

http://www.eben.gr/gr/#