Συνάντηση του Ε.ΣΥ.Δ. και της Ευρωπαϊκής Ε.Α. στην ΛΕΤΡΙΝΑ

Μια πολύ σημαντική διεργασία, τόσο για τους Φορείς Πιστοποίησης, όσο και για την ουσία της Πιστοποίησης γενικότερα, υλοποιήθηκε επιτυχώς το προηγούμενο διάστημα στα κεντρικά γραφεία της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.· η διαπίστευσή της από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Στα πλαίσια της τακτικής αξιολόγησης διαπίστευσης της ΛΕΤΡΙΝΑ ΑΕ από τον ΕΣΥΔ, παρευρέθηκε και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (ΕΑ - MLA).
(Από αριστερά) Ιωάννης Μπερτσάτος Διευθύνων Σύμβουλος LETRINA, Ηλίας Μακρής Επικεφαλής Αξιολογητής ΕΣΥΔ, Ιωάννης Ζαροδήμος Αξιολογητής ΕΣΥΔ, Csaba Bodroghelyi Αξιολογητής MLA, Γεώργιος Γραμματικός Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας LETRINA

Ως Διαπίστευση (Accreditation), ορίζεται η διαδικασία μέσω της οποίας, ένας Φορέας αξιολογείται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) ως προς την τεχνική επάρκεια, ανεξαρτησία, αμεροληψία και την οργανωτική του ικανότητα να υλοποιεί καθορισμένες υπηρεσίες επιθεωρήσεων, ελέγχων, πιστοποίησης, δοκιμών και διακριβώσεων.

Με στόχο λοιπόν, τη διασφάλιση, τόσο της αξιοπιστίας, όσο και της τεχνικής ικανότητας των Φορέων Πιστοποίησης, όλοι οι διαπιστευμένοι Φορείς υπόκεινται σε συνεχείς επιτόπιους ελέγχους από το Ε.ΣΥ.Δ και στα γραφεία τους, αλλά και σε πιστοποιημένες από αυτούς επιχειρήσεις.

Γεννάται λοιπόν το φυσιολογικό ερώτημα. Και ποιος διαπιστεύει τον Διαπιστευτή;

Η απάντηση σε αυτό είναι ότι, κατά τη διάρκεια των ελέγχων του Ε.ΣΥ.Δ, πάλι σε περιοδική βάση, παρευρίσκεται εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (ΕΑ), η οποία έχει ιδρυθεί απο τους Ευρωπαϊκούς Φορείς Διαπίστευσης (ένα απο τα ιδρυτικά μέλη της μάλιστα, είναι και το Ε.ΣΥ.Δ), ακριβώς για να διασφαλίζει την ισοδύναμη λειτουργία των μελών της και να προσδίδει ακόμη περισσότερη αξία και αμεροληψία στην έννοια της Πιστοποίησης.

Σ΄αυτό το πλαίσιο, τα μέλη της ΕΑ συμμετέχουν σε μια Πολυμερή Συμφωνία EA Multilateral Agreement (EA MLA)”, υλοποιώντας ισότιμες αξιολογήσεις μεταξύ των μελών και καθιστώντας εφικτό τον σκοπό Accreditation once, accepted everywhere”. Διαπίστευση αποδεκτή παντού κοινώς.

Αυτές τις μέρες, παράλληλα με τις διεργασίες Διαπίστευσης των Φορέων στην Ελλάδα, υλοποιούνται τέτοιες επιθεωρήσεις αξιολόγησης από διακεκριμένους εκπροσώπους του EA MLA, πάντα σε συνεργασία με τους έμπειρους αξιολογητές του Ε.ΣΥ.Δ.

Μία από αυτές τις αξιολογήσεις του EA MLA, υλοποιήθηκε επιτυχώς και στα κεντρικά γραφεία της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.

Προετοιμασία ενόψει της επίσκεψης του ΕΣΥΔ – (Από αριστερά) Μάριος Συργκάνης Επικεφαλής Επιθεωρητής LETRINA, Κωνσταντίνος Καββαθάς Επικεφαλής Επιθεωρητής LETRINA, , Γεώργιος Γραμματικός Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας LETRINA, Ιωάννης Σβαρδάγκαλος Επικεφαλής Επιθεωρητής LETRINA, Γιάννα Δαλακούρα Διευθύντρια Πιστοποίησης LETRINA, Ρέα Κασσιτερίδη αναπληρώτρια Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας LETRINA
Προετοιμασία ενόψει της επίσκεψης του ΕΣΥΔ – Ευτυχία Καραγεώργου Υπεύθυνη Τμήματος Β.Ελλάδος LETRINA, Αντώνης Μηνάς Επικεφαλής Επιθεωρητής LETRINA
(Από αριστερά) Ηλίας Μακρής Επικεφαλής Αξιολογητής ΕΣΥΔ, Ιωάννης Ζαροδήμος Αξιολογητής ΕΣΥΔ, Ιωάννα Εφραιμίδη στέλεχος – παρατηρητής ΕΣΥΔ, Csaba Bodroghelyi Αξιολογητής MLA, Γεώργιος Γραμματικός Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας LETRINA
Όλα πήγαν καλά και οι επιθεωρητές ΕΣΥΔ και ΕΑ αποχωρούν – Μπροστά Csaba Bodroghelyi Αξιολογητής MLA, πίσω Ιωάννης Ζαροδήμος Αξιολογητής ΕΣΥΔ