ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ: Πιστοποίηση ISO 9001 & ISO 45001 από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.

Η εταιρεία «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ MON. ΕΠΕ» επαναξιολογήθηκε από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. και ανανέωσε τα πιστοποιητικά της κατά ISO 9001 και ISO 45001. Τηρώντας με συνέπεια τις διαδικασίες που αφορούν την Διαχείριση Ποιότητας αλλά και της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ολοκλήρωσε με επιτυχία την επαναπιστοποίησή της σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραπάνω προτύπων.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Γενικά

Η εταιρεία «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ MON. ΕΠΕ» ιδρύθηκε το 2001 από τον Στάη Αγαθάγγελο. Πρόκειται για συνέχεια της προϋπάρχουσας από το 1996 «ΣΤΑΗΣ». Με έδρα επί της οδού Χαϊδαρίου 30 στον Πειραιά, έχει σαν αντικείμενο τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη και συντήρηση ηλεκτρολογικών ̶μηχανολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων αυτοματισμού στην Ελλάδα, καθώς και στο εξωτερικό. Λόγω της εκτεταμένης εμπειρίας και συνεχούς παρουσίας σε έργα κατοικιών, βιομηχανικών και εμπορικών κτιρίων, η «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ MON. ΕΠΕ» έχει καθιερωθεί ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο. Απευθύνεται σε εργοληπτικές και κατασκευαστικές εταιρείες, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία σε εγκαταστάσεις ξενοδοχείων, βιομηχανιών, νοσοκομείων, κτιρίων, αεροδρομίων, τραπεζών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έργων οδοποιίας, αθλητικών κέντρων και ολυμπιακών έργων.

Στόχοι

Κύριοι στόχοι της εταιρείας αποτελούν:

  • Η συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών
  • Η έγκαιρη και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες
  • Η παρακολούθηση και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Προϊόντα – Υπηρεσίες

Το 2010 ξεκίνησε αποκλειστική συνεργασία με την εταιρεία «ΠΟΛΛΙΩΝ Ε.Π.Ε», μια εταιρεία που ειδικεύεται στη μελέτη και εφαρμογή Συστημάτων Αυτοματισμού σε κατοικίες, εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια. Παράλληλα, η «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ MON. ΕΠΕ» αναλαμβάνει έργα σε Αλβανία και Ρουμανία, συνεργαζόμενη με τις «SAPE ELEKTRIK» και «EVOLUTION STAL COMPANY SRL» αντιστοίχως, ενώ πρόσφατα επέκτεινε τις δραστηριότητές της στη Γαλλία.

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται προέρχονται από επώνυμους οίκους της Ελλάδας, καθώς και του εξωτερικού, και είναι πλήρως συμβατά με τους διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα. Το προσωπικό της εταιρείας, αποτελούμενο από καταρτισμένους, έμπειρους και αξιόπιστους μηχανικούς και τεχνικούς με εκτεταμένη εμπειρία, παρακολουθεί συνεχώς τις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς, παρέχοντας στους πελάτες αποτελεσματικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα. Κάθε έργο θεωρείται μοναδικό, παρακολουθείται συστηματικά από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού μέχρι το στάδιο ολοκλήρωσής του, με κύριο στόχο οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι πάντα σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Πιστοποίηση ISO 9001 – ISO 45001

Η εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ είναι πιστοποιημένη από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. κατά ISO 9001 και OHSAS 18001 (στην παρούσα φάση ISO 45001) από το 2017. Όλα αυτά τα χρόνια δείχνει την απαραίτητη συνέπεια και αφοσίωση με αποτέλεσμα τα πιστοποιητικά της να είναι σε διαρκή ισχύ και να ανανεώνεται με επιτυχία κάθε έτος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη στον φορέα μας και ευελπιστούμε σε επέκταση της συνεργασίας μας και σε άλλα πρότυπα!