Κατάταξη Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων Δωματίων & Διαμερισμάτων

Σύμφωνα με το Νόμο 4276/2014 (ΦΕΚ Α 155/30-07-2014) απλουστεύεται σημαντικά η διαδικασία λειτουργίας και κατάταξης των τουριστικών επιχειρήσεων και υποδομών, καθώς και των ειδικών μορφών τουρισμού. Βάσει του συγκεκριμένου Νομοθετικού Πλαισίου(*) ισχύουν τα κάτωθι:

  • Αρμόδιος Φορέας για την έκδοση των Πιστοποιητικών Κατάταξης Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων Δωματίων & Διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα, ορίζεται το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ).
  • Τα Πιστοποιητικά Κατάταξης εκδίδονται από το ΞΕΕ βάσει Τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται από Φορείς Διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την διενέργεια Ελέγχων και Επιθεωρήσεων για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας  ενημερώσουμε ότι ο Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης και Ελέγχου ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. βρίσκεται σε διαδικασία διαπίστευσης κατά το ανωτέρω πρότυπο, ούτως ώστε να είναι σε ετοιμότητα για την διενέργεια των ελέγχων κατάταξης.

 

(*)Το Νομοθετικό Πλαίσιο περιλαμβάνει:

  • Υ.Α. 21185/2014 (ΦΕΚ 2840/Β/22.10.2014)
  • Υ.Α. 216/2015 (ΦΕΚ 10/Β/09.01.2015)
  • Υ.Α. 219/2015 (ΦΕΚ 14/Β/12.01.2015)
  • Υ.Α. 91/2015 (ΦΕΚ 69/Β/16.01.2015)

Μπορείτε να βρείτε όλες τις παραπάνω αποφάσεις συνημμένες εδώ.

Συνημμένα αρχεία:


original__10_9.1.15_

original__14_12.1.15_

original__69_16.1.15_-_

original__155_30.7.14_

original__2840_22.10.14_