Παράταση Κατάταξης Ξενοδοχείων και Κάμπινγκ

Μέχρι το τέλος του 2021, παρατείνεται η προθεσμία κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων, με άρθρο που περιλαμβάνεται στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με το υπό ψήφιση άρθρο 20 του νέου νομοσχεδίου  προβλέπονται τα εξής όσον αφορά την κατάταξη ξενοδοχείων και κάμπινγκ:

Παράταση Κατάταξης Ξενοδοχείων και Κάμπινγκ
  • Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι 31.12.2021. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση ΠΥΤ μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος, κατά τις κείμενες διατάξεις.
  • Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης εκδοθεί έως 31.12.2020, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη.
  • Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης εκδοθεί από 1.1.2021 έως 31.12.2021, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη.
  • Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του.

Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε., ως αμιγώς Ελληνική εταιρία, βρίσκεται με συνέπεια δίπλα στον Έλληνα επιχειρηματία, συνδυάζοντας την απλότητα και την ταχύτητα με την έγκυρη και ποιοτική παροχή υπηρεσιών και στον χώρο των ελέγχων κατάταξης ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων (τουριστικών καταλυμάτων)