Πιστοποίηση της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε. σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005.