ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ με πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 1429 από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.

H ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. πρόσθεσε στο δυναμικό της μια ακόμα σημαντική συνεργασία. To ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ πιστοποιήθηκε κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 (Διαχειριστική Επάρκεια) από την ΛΕΤΡΙΝΑ εμπιστευόμενη την αξιοπιστία, εμπειρία και ποιότητα του φορέα μας.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Το Πράσινο Ταμείο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε με το νόμο 3889/2010. Αποτελεί συνέχεια του «Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων» ΕΤΕΡΠΣ.

ΠΡΑΣΙΝ ΤΑΜΕΙΟ

Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος  με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 7.

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ εμπιστεύθηκε τον φορέα μας για την πιστοποίηση του συστήματός τους κατά ΕΛΟΤ 1429. Με αυτό τον τρόπο αποδεικνύει την Διαχειριστική Επάρκεια του στον Σχεδιασμό και Υλοποίηση Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων για δράσεις Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και ευελπιστούμε και στην επέκταση της συνεργασίας μας με την πιστοποίηση και άλλων προτύπων!