Σημαντική Ενημέρωση για το ISO 14001

Αγαπητοί Συνεργάτες, παρακαλώ βρείτε συνημμένη ενημέρωση σχετικά με την μετάβαση στην αναθεωρημένη έκδοση του προτύπου ISO 14001:2015.

Συννημένα:

original_new_clients_14001_2015