Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. – Πιστοποίηση ISO 9001 από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.

Στις 9/6/2023 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες πιστοποίησης κατά ISO 9001 του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών – Κ.Ε.Φ.Ι.. Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. έλεγξε και επιθεώρησε το σύνολο των διαδικασιών του συλλόγου. Ο Σύλλογος ΚΕΦΙ τηρεί με συνέπεια διαδικασίες οι οποίες συμμετέχουν στην εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015

Τι είναι το ΚΕΦΙ;

O Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι ιδρύθηκε την άνοιξη του 2004 στην Αθήνα, με στόχο να προσφέρει συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στους ογκολογικούς ασθενείς και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τον καρκίνο.
Ο στόχος αυτός πραγματώνεται με την δημιουργία προγράμματος βασικής εκπαίδευσης νέων εθελοντών, με τη συνεργασία και υποστήριξη του Κέντρου Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής “ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΪΧ”, ομάδων συζήτησης και μοίρασμα εμπειριών, ομαδικής ψυχολογικής υποστήριξης, ατομικής ψυχολογικής υποστήριξης και ομάδων δημιουργικής απασχόλησης.

πιστοποίηση ISO 9001 για τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών - ΚΕΦΙ

Επίσης διοργανώνονται ομιλίες, ημερίδες για την πρόληψη και την ενημέρωση σχετικά με τις επιστημονικές εξελίξεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου από εξειδικευμένους γιατρούς και επιστήμονες , εκπαιδευτικά σεμινάρια για εθελοντές προνοιακού και κοινωνικού έργου και καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Τέλος ο σύλλογος ενημερώνει για τις ειδικές κοινωνικές παροχές υπέρ των ογκολογικών ασθενών, για τα ασφαλιστικά δικαιώματα που παρέχουν οι Ασφαλιστικοί Φορείς υπέρ των ογκολογικών ασθενών, για θέματα που αφορούν την κοινωνία σχετικά με τον καρκίνο (όπως η πρόληψη, το κάπνισμα, οι κοινωνικές προκαταλήψεις κ.λπ.).

Πιστοποίηση του ΚΕΦΙ κατά ISO9001:2015

Η πιστοποίηση κατά ISO 9001 αποτελεί απόδειξη του σπουδαίου έργου που επιτελεί το ΚΕΦΙ το οποίο πραγματώνεται μέσα από ενέργειες και διαδικασίες στις οποίες η ποιότητα αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη στον φορέα μας και ευελπιστούμε στην ανάπτυξη της συνεργασίας μας και σε επιπλέον τομείς και δραστηριότητες.