1ο Εθνικό Συνέδριο Ποιότητας

Το 1ο Εθνικό Συνέδριο Ποιότητας, διοργανώνεται από την Hellas Cert, Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, με τη συνεργασία της Boussias Communications, στις 18-19 Δεκεμβρίου 2014 στο Divani Caravel Hotel. Το Συνέδριο πρόκειται να αναδείξει τη σπουδαιότητα της Επιθεώρησης και της Πιστοποίησης για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και προϊόντων σε ολόκληρο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στο 1ο Εθνικό Συνέδριο Ποιότητας, εκπρόσωποι της Πολιτείας των Επιχειρήσεων και των Φορέων Πιστοποίησης πρόκειται να μοιραστούν τεχνογνωσία και να συζητήσουν με όραμα “η Ελλάδα του αύριο να είναι μια Ελλάδα με περισσότερη ποιότητα”. Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδείξει τη συμβολή της Επιθεώρησης και της Πιστοποίησης στην οικονομική ανάπτυξη, τον υγιή ανταγωνισμό και την προστασία του Καταναλωτή με αξιοπιστία, διαφάνεια και αντικειμενικότητα.

Στο συνέδρια θα παρευρεθούν επιχειρηματίες, ανώτατα & ανώτερα στελέχη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, διευθυντές ποιότητας, σύμβουλοι επιχειρήσεων, εκπρόσωποι Επιμελητηρίων και Συνδέσμων και εκπρόσωποι Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης.

Η θεματολογία του Συνεδρίου θα ακολουθήσει τους παρακάτω βασικούς πυλώνες της Οικονομίας: Βιομηχανικά Προϊόντα, Ενέργεια-Περιβάλλον, Τεχνικά Έργα, Τουρισμός, Υγεία, Αγροτικά-Τρόφιμα, Αδειοδότηση Επιχειρήσεων, Εποπτεία Αγοράς, Πιστοποίηση Προσώπων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση, για να παρακολουθήσετε την εξέλιξη του Προγράμματος του 2ημέρου για την Επιθεώρηση και την Πιστοποίηση ή για να εξασφαλίσετε την συμμετοχή σας σε αυτό, μπορείτε να επισκεφτείτε το site:www.qualityconference.gr