Βεβαίωση Συμμόρφωσης COVID AWARE

COVID AWARE για το σύνολο των επιχειρήσεων που επιθυμούν την επιβεβαίωση των μέτρων που λαμβάνουν κατά του COVID-19

COVID AWARE LETRINA

Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. παρακολουθώντας τις εξελίξεις στα πλαίσια της επανεκκίνησης της οικονομίας και αξιολογώντας την ύπαρξη ανάγκης βεβαίωσης των επιχειρήσεων για την εφαρμογή των πρωτοκόλλων, από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς, προσφέρει μια νέα υπηρεσία, την COVID AWARE Βεβαίωση Συμμόρφωσης

Η χορήγηση της «Βεβαίωσης Συμμόρφωσης» βεβαιώνει την καθιέρωση και εφαρμογή ιδιωτικού υγειονομικού πρωτοκόλλου λειτουργίας για τον περιορισμό της μετάδοσης και τη διαχείριση περιστατικών του ιού COVID-19 από την επιχείρηση / τον οργανισμό

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τις διαδικασίες που απαιτούνται έτσι ώστε να αποκτήσετε την βεβαίωση συμμόρφωσης