Η Digital Support από τις πρώτες επιχειρήσεις στην Ελληνική αγορά με πιστοποίηση της νέας έκδοσης (2022) του προτύπου ISO 27001.

Η Digital Support από τις πρώτες επιχειρήσεις στην Ελληνική αγορά με πιστοποίηση της νέας έκδοσης (2022) του προτύπου ISO 27001.

Τον Νοέμβριο του 2023 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες πιστοποίησης κατά ISO 27001:2022 της επιχείρησης Digital Support – Σοφία Καπετανάκη. Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. έλεγξε και επιθεώρησε το σύνολο των διαδικασιών της επιχείρησης. Η Digital Support τηρεί με συνέπεια διαδικασίες οι οποίες συμμετέχουν στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2022

Η Digital Support είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία με αντικείμενο την παροχή υψηλής ποιότητας λύσεων και υπηρεσιών με στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση του επιχειρησιακού λογισμικού των επιχειρήσεων. Η εταιρεία απαρτίζεται από καταξιωμένα στελέχη του χώρου της μηχανογράφησης, της πληροφορικής και των οικονομικών.

Η Digital Support, από τις πρώτες επιχειρήσεις στην Ελληνική αγορά, με πιστοποίηση της νέας έκδοσης (2022) του προτύπου ISO 27001.

Η Digital Support αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες της SOFTONE την ταχύτερα αναπτυσσόμενη και αξιόπιστη εταιρεία στο χώρο των λύσεων μηχανογράφησης. Με εργαλείο τη συνεργασία αυτή, στόχος είναι η αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων, η μείωση του λειτουργικού κόστους και η αύξηση των πωλήσεων των πελατών της.

Η πιστοποίηση κατά ISO 27001 αποτελεί απόδειξη της συνέπειας της επιχείρησης ότι η ασφάλεια της πληροφορίας αποτελεί βασικό κανόνα της φιλοσοφίας της με στόχο την διασφάλιση της αξιοπιστίας της προς τους πελάτες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη στον φορέα μας και ευελπιστούμε στην ανάπτυξη της συνεργασίας μας και σε επιπλέον τομείς και δραστηριότητες.