Πιστοποίηση ISO 9001/14001/45001 & 27001 της GREENFENCE από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.

Μια από τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις στον χώρο της ανακύκλωσης η GREENFENCE – ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΝΗΣ επιθεωρήθηκε από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. για τέσσερα πρότυπα, το ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 και το ISO 45001:2018.

GREENFENCE

Η επιχείρησή GREENFENCE δραστηριοποιείται στον τομέα της ανακύκλωσης από το 1972, όταν ακόμα ο όρος “ανακύκλωση” ήταν άγνωστος στην Ελληνική κουλτούρα. Αποστολή της GREENFENCE είναι η επιτέλεση της εμπιστευτικής καταστροφής αρχειακών τεκμηρίων και της απορρύπανσης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, επιτυγχάνοντας υψηλή περιβαλλοντική επίδοση, αλλά και μεγιστοποιώντας την χρηματοοικονομική απόδοση των διεργασιών της εταιρείας προς όφελος της. Το όραμά της GreenFence είναι η μετατροπή της σε μια πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα εμπιστευτικής καταστροφής κι επεξεργασίας Α.Η.Η.Ε., που θα αποτελεί μέτρο σύγκρισης για τον κλάδο τόσο για τις περιβαλλοντικές της, όσο και για τις χρηματοοικονομικές της επιδόσεις.

Η εταιρεία μας ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. αποτελεί έναν αμιγώς ελληνικό διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ISO. Διαθέτει ένα δίκτυο άρτια εκπαιδευμένων και καταρτισμένων επιθεωρητών όπου παρέχουν υπηρεσίες οι  οποίες διακρίνονται για την αξιοπιστία και το κύρος τους, τοποθετώντας την ως ένα σημαντικό οικονομικό παράγοντα στην πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης όπως είναι το ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, AGRO 2.1 , AGRO 2.2. , ISO 45001, ISO 27001 κ.λ.π.

Η προτίμησή σας στον φορέα μας για την πιστοποίηση των συστημάτων σας αποτελεί τιμή και ευθύνη για την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. καθώς θεωρούμε ότι η GREENFENCE αποτελεί σημαντικό οικονομικό παράγοντα στον τομέα της ανακύκλωσης και λειτουργεί με γνώμονα την πλήρη οργάνωσή της είτε αφορά την ποιότητα, είτε την περιβαλλοντική επίδοση, την ασφάλεια των πληροφοριών αλλά και την υγεία και ασφάλεια της εργασίας!!