Ο Ιωάννης Μπερτσάτος του Κωνσταντίνου, νέος πρόεδρος της HellasCert

O Διευθύνων Σύμβουλος της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. κος Ιωάννης Μπερτσάτος ανέλαβε στις 15 Ιουνίου 2022 τα καθήκοντα προέδρου της HellasCert – Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης – Πιστοποίησης.

Νέος πρόεδρος της HELLASCERT  ο κος Μπερτσάτος Ιωάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.

Ο κος Ιωάννης Μπερτσάτος του Κωνσταντίνου διατελεί Διευθύνων Σύμβουλος της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. από το 2010, συμβάλλοντας στην δημιουργία ενός ισχυρού και σημαντικού οικονομικού παράγοντα που δραστηριοποιείται στην αγορά των πιστοποιήσεων τα τελευταία τριάντα χρόνια. Στο πλαίσιο της ανάληψης των νέων καθηκόντων του, ο κος. Μπερτσάτος αναφέρει:

«Η Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, HellasCert, αποτελεί θεματοφύλακας της σημασίας και αξίας των υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης στην Ελλάδα. Στόχος της Ένωσης είναι η διάδοση των εννοιών «Ποιότητα», «Επιθεώρηση», «Πιστοποίηση», η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τις διαδικασίες Επιθεώρησης- Πιστοποίησης, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων με την παροχή πιστοποιητικών με διεθνή αναγνώριση και προστιθέμενη αξία, καθώς και η διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία των Φορέων. Προς αυτή την κατεύθυνση πρόκειται να εργαστώ αδιαλείπτως μαζί με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της HellasCert και ευρύτερος στόχος μου είναι η ενίσχυση της εικόνας των διαπιστευμένων φορέων επιθεώρησης και πιστοποίησης τόσο στην εγχώρια όσο και την διεθνή αγορά. Ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και ως πρόεδρος του νέου διοικητικού συμβουλίου δεσμεύομαι για την ορθή και αξιοκρατική λήψη ενεργειών και αποφάσεων που θα οδηγήσουν στην ενδυνάμωση της HellasCert.»