Ενημέρωση διαδικασιών Πιστοποίησης των Επιχειρήσεων που επηρεάζονται από τις επιπτώσεις του COVID-19

Η ΛΕΤΡΙΝΑ A.E. με αίσθημα ευθύνης και με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας από τον ΚΟΡΟΝΟΪΟ (COVID-19) συμμορφώνεται απόλυτα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 
Στο πλαίσιο αυτό επικαιροποιεί προσωρινά, λόγω ανωτέρας βίας, τις διαδικασίες πιστοποίησης σε εταιρείες που επηρεάζονται από τις επιπτώσεις του ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ (COVID-19).

Πιο συγκεκριμένα:
•    Κάθε εταιρεία που επηρεάζεται άμεσα από τον ΚΟΡΟΝΟΪΟ (COVID-19) παρακαλείται να αποστέλλει ηλεκτρονικά το αίτημα αναβολής της επιθεώρησης με αναφορά στους λόγους στη συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: certification@letrina.gr
•    Η αποστολή του αιτήματος αναβολής θα πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατό πριν  την προκαθορισμένη ημερομηνία επιθεώρησης.
•    Εάν κριθεί αδύνατη η υλοποίηση της επιθεώρησης (επιτήρησης ή επαναπιστοποίησης) τότε η επιτόπια επιθεώρηση θα αναβάλλεται για χρονικό διάστημα μέχρι 6 μήνες και σε κάθε περίπτωση, εντός του 2020. 
•    Παράλληλα, θα υλοποιείται άμεση ηλεκτρονική επιθεώρηση εξ αποστάσεως μέσω μεθόδων τηλεδιάσκεψης (remote audit) και αποστολή των ζητούμενων αρχείων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
•    Σε περίπτωση που τα ευρήματα της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προτύπου Πιστοποίησης, το Πιστοποιητικό θα παραμένει σε ισχύ μέχρι την υλοποίηση της επιτόπιας επιθεώρησης εντός εξαμήνου

Η οικογένεια της ΛΕΤΡΙΝΑ A.E. στέκεται δίπλα στις επιχειρήσεις διευκολύνοντας με κάθε τρόπο τους συνεργάτες της! 

Ευχόμαστε αυτή η δοκιμασία να περάσει γρήγορα και ομαλά και να επιστρέψουμε όλοι στην κανονικότητα με υγεία και ασφάλεια!