ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 22000 ΑΠΟ ΛΕΤΡΙΝΑ ΑΕ στην ΒΙΟΦΑΡΜΑ ΑΕ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άλλη μια επιτυχημένη πιστοποίηση και συνεργασία της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. Η επιχείρηση ΒΙΟΦΑΡΜΑ Α.Ε.,  πρωτοπόρος επιχείρηση στην παραγωγή και εμπορία βιολογικών προϊόντων, πιστοποιήθηκε  κατά ISO 22000:2005 από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.

Η εταιρία ΒΙΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το Μάιο του 2000 με κύριο σκοπό της την παραγωγή και διακίνηση βιολογικών προϊόντων κυρίως ζωικής παραγωγής. 

ISO 22000
Πιστοποίηση ISO 22000 από ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.

Τα προϊόντα της επιχείρησης είναι υψηλής ποιότητος και θρεπτικής αξίας τρόφιμα, τα οποία παράγονται με σεβασμό προς τη φύση και την ισορροπία του οικοσυστήματος. 

Η παραγωγική διαδικασία της ΒΙΟΦΑΡΜΑ Α.Ε.  γίνεται σύμφωνα με όλες τις αρχές της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει την παραγωγή, μεταποίηση και διακίνηση βιολογικών προϊόντων ενώ με την παρούσα πιστοποίηση κατά ISO 22000 συμμορφώνεται ως προς τις διαδικασίες παραγωγής ασφαλούς προϊόντος.

Η εταιρεία μας ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. αποτελεί έναν αμιγώς ελληνικό διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ISO. Διαθέτει ένα δίκτυο άρτια εκπαιδευμένων και καταρτισμένων επιθεωρητών όπου παρέχουν υπηρεσίες οι  οποίες διακρίνονται για την αξιοπιστία και το κύρος τους, τοποθετώντας την ως ένα σημαντικό οικονομικό παράγοντα στην πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης όπως είναι το ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, AGRO 2.1 , AGRO 2.2. ,OHSAS 18001 (ISO 45001), ISO 27001 κ.λ.π.

Η πιστοποίηση κατά ISO 22000 αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την επιχείρηση αφού με αυτό το τρόπο εκφράζει και αποδεικνύει τον σεβασμό της προς τον καταναλωτή και ταυτόχρονα συμμορφώνεται ως προς τις νομοθετικές απαιτήσεις για την παραγωγή και διακίνηση ασφαλών προϊόντων.

Σας ευχαριστούμε για την άρτια συνεργασία και ελπίζουμε η πιστοποίηση του συστήματος σας να αποτελέσει έναυσμα και κίνητρό για επέκταση των δραστηριοτήτων σας καθώς και της μεταξύ μας συνεργασίας.