Πιστοποίηση ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 και ISO 22000:2005 στην ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε.

Η επιχείρηση ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε. πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2015 και κατά ISO 14001:2015 και επαναπιστοποιήθηκε κατά ISO 22000:2005  από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. συνεχίζοντας την άριστη συνεργασία μας από το 2016.

LETRINA S.A. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε.
Πιστοποίηση ISO 9001/22000/14001

Η επιχείρηση ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται από το 1965 στην εμπορία και εισαγωγή-εξαγωγή Αγροτικών Προϊόντων καλύπτοντας και τις πιο εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών της. Βασική πολιτική της ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε. είναι η άμεση συνεργασία και συμμετοχή της στην παραγωγή προϊόντων, δημιουργώντας σταθερές και δίκαιες συνεργασίες με πλήρη έλεγχο και ευθύνη της παραγωγής. Προσφέρουν υπηρεσίες logistics και εμπορικής διαχείρισης σε γνωστά brand names της ελληνικής παραγωγής, με μοναδικό γνώμονα την ανάπτυξή όχι μόνο της εταιρείας αλλά και των συνεργατών της.

Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. αποτελεί έναν αμιγώς ελληνικό διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ISO. Διαθέτει ένα δίκτυο άρτια εκπαιδευμένων και καταρτισμένων επιθεωρητών όπου παρέχουν υπηρεσίες οι  οποίες διακρίνονται για την αξιοπιστία και το κύρος τους, τοποθετώντας την ως ένα σημαντικό οικονομικό παράγοντα στην πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης όπως είναι το ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, AGRO 2.1 , AGRO 2.2. ,OHSAS 18001 (ISO 45001), ISO 27001 κ.λ.π.

Ευχαριστούμε την  εταιρεία ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε. για την διαχρονική εμπιστοσύνη τους στον φορέα μας και παραμένουμε πιστοί στην κάλυψη των αναγκών πιστοποίησης της εταιρείας.