ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2015 – ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΕ

Στις 30/1/2020 πραγματοποιήθηκε από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.  η επαναξιολόγηση του συστήματος  της επιχείρησης ΠΕΡΣΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε. κατά ISO 9001:2015 όπου και κρίθηκε η ανανέωση της ισχύος του πιστοποιητικού της για την επόμενη τριετία. Πρόκειται για μια επαγγελματική συνεργασία 18 ετών με συνεχείς και πετυχημένες επιθεωρήσεις του συστήματος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. Η συνεργασία ξεκίνησε το 2002 με την έκδοση του ISO 9001:2000 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με την τελευταία έκδοση του ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015
Πιστοποίηση ISO 9001:2015 – Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Το Μικροβιολογικό-Βιοπαθολογικό εργαστήριο Π.Μαντουβάλου Α.Ε. λειτουργεί  από το 1979 υπό τη διεύθυνση της Ιατρού  Μικροβιολόγου – Βιοπαθολόγου Πέρσας Μαντουβάλου και καλύπτει  όλες τις εξετάσεις που περιλαμβάνονται στην ιατρική ειδικότητα της βιοπαθολογίας, δηλαδή : μικροβιολογικές, βιοχημικές, ανοσολογικές , αιματολογικές και ορμονολογικες. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονους αναλυτές, νέες τεχνολογίες και διαθέτει έμπειρο με υψηλή εξειδίκευση προσωπικό. Προσφέρει έγκυρα αξιόπιστα αποτελέσματα σύμφωνα με καθημερινούς εσωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους, με εξωτερικό ποιοτικό από πιστοποιημένους φορείς αλλά  και σύστημα ποιότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών κατά ISO 9001.  Σημειώνεται ότι το βιοπαθολογικό εργαστήριο είναι μέλος του ομίλου πιστοποιημένων ιατρείων IATRICA

Η εταιρεία μας ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. αποτελεί έναν αμιγώς ελληνικό διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ISO. Διαθέτει ένα δίκτυο άρτια εκπαιδευμένων και καταρτισμένων επιθεωρητών όπου παρέχουν υπηρεσίες οι  οποίες διακρίνονται για την αξιοπιστία και το κύρος τους, τοποθετώντας την ως ένα σημαντικό οικονομικό παράγοντα στην πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης όπως είναι το ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, AGRO 2.1 , AGRO 2.2. ,OHSAS 18001 (ISO 45001), ISO 27001 κ.λ.π.

Σας ευχαριστούμε για την πολύχρονη προτίμησή σας στον φορέα μας και ευελπιστούμε στην συνέχεια και επέκταση αυτής της προτίμησης και για τα επόμενα έτη!