Πιστοποίηση ISO 9001:2015 στην ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.

Η επιχείρηση ΑΣΦΑΛΕΙΑI ΜΙΝΕΤΤΑ από τις παλαιότερες και ιδιαίτερα γνωστές εταιρείες ασφαλίσεων επαναξιολογήθηκε κατά ISO 9001:2015 από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. συνεχίζοντας την εμπιστοσύνη της στις υπηρεσίες της επιχείρησής μας.

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 “ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ”

Η ΜΙΝΕΤΤΑ δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό κλάδο από το 1973 με ένα βασικό  τρίπτυχο επαγγελματικών αξιών:

  1. Σαφήνεια στους όρους του ασφαλιστικού προγράμματος
  2. Προσωπικές σχέσεις
  3. Ταχύτητα στην αποζημίωση

Η ΜΙΝΕΤΤΑ προσφέρει ολοκληρωμένα και ανταγωνιστικά προγράμματα για κάθε κίνδυνο. Έχει μακρόχρονη παράδοση στον Κλάδο Αυτοκινήτου ενώ ασχολείται με επιτυχία και με όλους τους Γενικούς Κλάδους (Περιουσίας, Μεταφορών, Γενικής Αστικής Ευθύνης, Σκαφών Αναψυχής, Τεχνικών Ασφαλίσεων). Σημαντική είναι επίσης η δραστηριοποίηση της Εταιρείας στους Κλάδους Ζωής και Υγείας, όπου παρέχει πληθώρα προτάσεων για ασφαλίσεις ζωής, οικογενειακής προστασίας αλλά και νοσοκομειακής / εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.

Η ΜΙΝΕΤΤΑ απασχολεί περισσότερους από 160 εργαζόμενους στα γραφεία της στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης. Διαθέτει τα προϊόντα της μέσω ενός αξιόπιστου δικτύου 1.200 και πλέον επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (ασφαλιστικοί σύμβουλοι, ασφαλιστικά πρακτορεία και μεσίτες ασφαλίσεων) σε όλη την Ελλάδα, και έχει συνάψει μακροχρόνιες συνεργασίες με διεθνούς εμβέλειας αντασφαλιστικές εταιρείες.

Η εταιρεία μας ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. αποτελεί έναν αμιγώς ελληνικό διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ISO. Διαθέτει ένα δίκτυο άρτια εκπαιδευμένων και καταρτισμένων επιθεωρητών όπου παρέχουν υπηρεσίες οι  οποίες διακρίνονται για την αξιοπιστία και το κύρος τους, τοποθετώντας την ως ένα σημαντικό οικονομικό παράγοντα στην πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης όπως είναι το ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, AGRO 2.1 , AGRO 2.2. ,OHSAS 18001 (ISO 45001), ISO 27001 κ.λ.π.

Ευχαριστούμε τους υπευθύνους της εταιρείας ΜΙΝΕΤΤΑ για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην εταιρεία μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε και επιζητούμε την συνέχεια και επέκταση αυτής της συνεργασίας.