Γ.ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΒΕΕ – ISO 9001 & ISO 22000 από την ΛΕΤΡΙΝΑ

Γ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε., η εταιρεία με την μακρόχρονη εμπειρία στην παραγωγή δεξαμενών, με πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 22000 από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.

ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΕΒΕ
Οι εγκαταστάσεις της Γ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Η εταιρεία Γ. Καρακούσης Α.Β.Ε.Ε. κατασκευάζει δεξαμενές μικρού και μεγάλου όγκου (από 100-52000 λίτρα) με τη μέθοδο της περιστροφικής χύτευσης στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της στη Λειβαδιά – Βοιωτίας. Ειδικά, οι μεγάλου μεγέθους δεξαμενές μπορούν και έχουν χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές πυρόσβεσης. Η ποικιλία των δεξαμενών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και μια εξίσου μεγάλη γκάμα χωρητικότητας. Διάφοροι τύποι δεξαμενών για την επεξεργασία και αποθήκευση τροφίμων, δεξαμενές πυρόσβεσης, βαρέλια και πλαστικά δοχεία γενικής χρήσης είναι μερικά από τα προϊόντα της σειράς της εταιρείας.

Η εταιρεία στοχεύει να παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην καταλληλότητα των προϊόντων για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Αυτός ο στόχος είναι συνυφασμένος με την απόλυτη κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών, καθώς και ως προς τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001:2015 και EN ISO 22000:2005, σύμφωνα με τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Διαχείρισης Υλικών σε Επαφή με Τρόφιμα.

ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΕΒΕ logo

Η μακρόχρονη προτίμησή σας στον φορέα μας αποτελεί τιμή και ευθύνη για την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.  όπου ετησίως επιθεωρούμε με αξιόπιστα και με την κατάλληλη τεχνική επάρκεια την εφαρμογή των δύο προτύπων στην λειτουργία της επιχείρηση σας!!