Η Satways με πιστοποίηση ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 και ISO 27001 από την LETRINA

Η Satways Ltd με πιστοποίηση ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 και ISO 27001 από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. Η πιστοποίηση έλαβε χώρα στις νέες εγκαταστάσεις της επιχείρησης στον Ν.Ηράκλειο Αττικής , ελέγχθηκαν όλοι οι παράμετροι που αποτελούν απαιτήσεις των προτύπων και με επιτυχή έλεγχο εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά στα τέσσερα πρότυπα.

site of satways

 

Η Satways Ltd. είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2006 και εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα. Η εταιρεία είναι αφοσιωμένη στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων Γεωχωρικής Διοίκησης και Ελέγχου για εφαρμογές Ασφάλειας και Δημόσιας Ασφάλειας για την αστυνομία, ακτοφυλακή, για επείγουσες ιατρικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικής και διάσωσης, για την ασφάλεια μεταφορών και παρακολούθηση συνόρων.

Η σειρά προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει εταιρικά πακέτα λογισμικού C2 και C3I που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές επιχειρησιακές απαιτήσεις των Φορέων Δημόσιας Ασφάλειας. Ωστόσο, ο κοινός στόχος είναι η παροχή αποτελεσματικής υποστήριξης αποφάσεων, η απλοποίηση των λειτουργιών, η παροχή κοινής επιχειρησιακής εικόνας (COP) και εργαλείων συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών, η συλλογή και η διάδοση δεδομένων στο πεδίο και ο συντονισμός των μονάδων απόκρισης και των χρηστών του συστήματος.

logo of satways

Η διαχείριση ποιότητας, το εταιρικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο , η ασφάλεια και υγεία στην Εργασία καθώς και η ασφάλεια πληροφοριών αποτελούν βασικά σημεία στην φιλοσοφία της επιχείρησης, η διαχείριση των οποίων ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. Η Satways συνεργάζεται μαζί μας από το 2009 όπου και εκδόθηκε το πιστοποιητικό βάση του προτύπου ISO 9001. Η επέκταση πιστοποίησης και σε άλλα πρότυπα αποτελεί φυσικό επακόλουθο και συνέχεια της άρτιας και μακρόχρονης συνεργασίας μας.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες του φορέα μας και ευελπιστούμε σε ανάπτυξη της συνεργασίας μας και σε άλλα πρότυπα!