Πελατολόγιο

Μας εμπιστεύονται εταιρίες από όλο τον κόσμο.

AEGEAN TRADING INTERNATIONAL LTD
Piraeus, Energy Trading Company
AGET HERACLES
Athens, Cement Factories
ALICON UNIVERSAL S.A.
Panama, Energy Trading Company
ALUMINIUM DE GRECE
Athens, Aluminum Factory
ANCORA INVESTMENT TRUST INC.
Piraeus, Shipping Company
AOT TRADING AG
Zug, Switzerland, Energy Trading Company
ARCADIA PETROLEUM LIMITED
London, Energy Trading Company
ARTENIUS HELLAS S.A.
Athens, Manufacturer of Plastic
AS TARCONA agents of GUNVOR INT’L LTD
Tallinn, Energy Trading Company
B.B. ENERGY MANAGEMENT S.A.
Athens, Energy Trading Company
B.P. OIL INTERNATIONAL LIMITED
London, Energy Trading Company
CYCLON HELLAS S.A.
Athens, Used Oil Refinery
DEKA OIL S.A.
Piraeus, Energy Trading Company
ELINOIL S.A.
Athens, Petroleum Marketing company
ESTEL ESTABLISHMENT
Sofia, Energy Trading Company
FAL OIL (UK) LTD
London, Energy Trading Company
GALAXY ENERGY INT’L LTD
Monaco, Energy Trading Company
GLENCORE UK LTD
London, Energy Trading Company
GLOBOIL ENERGY LIMITED
Istanbul, Energy Trading Company,
GUNVOR INT’L BV
Amsterdam, Geneva Branch, Energy Trading Company
HELLENIC PETROLEUM S.A.
Integrated Downstream Petroleum Co.
LIA OIL S.A.
Geneva, Energy Trading Company
LITASCO
Geneva, Energy Trading Company
MAMIDOIL JETOIL S.A.
Athens, Energy Trading Company
MASTER CHEM OIL
Bucharest, Energy Trading Company
MERCURIA ENERGY TRADING S.A.
Geneva, Energy Trading Company
METACHEM S.p.A.
Italy, Methanol Trading Company
MOIL COAL TRADING Co. LTD
Nicosia-Cyprus, Energy Trading Company
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.
NAFTOMAR SHIPPING & TRADING Co. LTD
LPG Trading Company
NAFTEX PETROL LTD
Varna, Bulgaria, Energy Trading Company
OIL REFINERIES LTD
Haifa, Refinery
PEMED LTD
London, Energy Trading Company
PETRACO S.p.A.
Milano, Energy Trading Company
POLEMBROS SHIPPING LTD
Piraeus, Shipping Company
RIXO INTERNATIONAL TRADING LTD
Zug-Switzerland, Energy Trading Company
SEATRADE REEFER
Bunkers Suppliers
SOBOH PETROLEUM (CYPRUS) Ltd
Limassol, Energy Trading Company
STYGA COMPANIA NAVIERA S.A.
Piraeus , Shipping Company
SVL ACTIV TRADING LTD
Moscow, Energy Trading Company
TALMAY TRADING INC
Moscow, Energy Trading Company
TOTSA TOTAL OIL TRADING S.A.
Geneva, Energy Trading Company
TRASIMEX S.A.
Geneva, Energy Trading Company
VITOL SERVICES LTD
London, Energy Trading Company