Υπηρεσίες

Η πολύχρονη εμπειρία και εκτεταμένη τεχνογνωσία των στελεχών της εταιρίας στην βελτίωση πετρελαιοειδών διασφαλίζει το επιθυμητό αποτέλεσμα βελτιστοποίησης στο καλύτερο δυνατό κόστος.


Βελτίωση Φυσικοχημικών Χαρακτηριστικών Πετρελαϊκών Προϊόντων:

> Βελτιωτικά Ροής
> Βελτιωτικά Λίπαντικότητας
> Απογαλακτοποιητές
> Βελτιωτικά Αριθμού Κετανίου
> Επικαλυπτικά Υδροθείου
> Απενεργοποιητές Μεταλλικών Στοιχείων
> Βελτιωτικά Μηχανών Ντίζελ
> Αντιμετώπιση Διάβρωσης


Βελτίωση Χαρακτηριστικών Ροής Πετρελαϊκών Προϊόντων
> Βελτιωτικά Σημείου Ροής
> Βελτιωτικά Οριακής Θερμοκρασίας Φιλτραρίσματος


Βελτιωτικά Πετρελαίου και Βενζίνης Πολλαπλών Χρήσεων


Βαφές Προϊόντων Πετρελαίου


Καλύμματα Υψηλής Απόδοσης για Βιομηχανική Χρήση