Υπηρεσίες

Προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας βασιζόμενοι στις ιδρυτικές μας αξίες της ακεραιότητας, υπευθυνότητας, αξιοπιστίας και αποδοτικότητας. Μόνιμος στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών μας ώστε να ανταποκρινόμαστε απόλυτα στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς.


Επιθεώρηση φορτίων και Επίβλεψη των διαδικασιών φόρτωσης / εκφόρτωσης σε:
> Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
> Τρόφιμα (π.χ. σιτηρά, αλεύρι, βρώσιμο ελαιόλαδο, αγροτικά προϊόντα κτλ.)
> Κάρβουνο και γαιάνθρακας, ορυκτά μεταλλεύματα, λιπάσματα, θειάφι και γενικώς ξηρά προϊόντα
> Αργό πετρέλαιο, πετρελαϊκά προϊόντα, LPG/LNG, πετροχημικά και λιπαντικά
> Μάρμαρο (ακατέργαστο και επεξεργασμένο)
> Απορρίμματα


Επιθεώρηση Εκτοπίσματος του Πλοίου με βάση τα βυθίσματά του – Καταλληλότητα και Καθαριότητα του Πλοίου


Επιθεώρηση Προ-φόρτωσης (κατάσταση φορτίου και συσκευασίας αυτού) – Πλάνο Φόρτωσης


Δειγματοληψία και Έλεγχος – Παρουσία κατά την Ποιοτική Ανάλυση


Μετρήσεις Καυσίμων Πλοίου πριν την έναρξη και με το πέρας της ναύλωσης – Επιθεώρηση Καυσίμων Πλοίου


Επίβλεψη Μεταφορών Φορτίων


Απομέτρηση Ποσότητας στις Δεξαμενές Πλοίου και Ξηράς
> Μέτρηση Δεξαμενών Ξηράς
> Πλήρης Επιθεώρηση Συστημάτων Φόρτωσης Ξηράς


Ογκομέτρηση Δεξαμενών Ξηράς


Επιθεώρηση Ζημιών – Αποτίμηση Ζημιών – Χειρισμός Ασφαλιστικών Αιτημάτων