Στάδια Επιθεώρησης Vegan & Vegeterian Label

Πως να αποκτήσετε το Vegan Label & Vegetarian Label.

1. ΑΙΤΗΣΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας στείλουμε την αίτηση πιστοποίησης των προϊόντων σας

2. ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Με τις πληροφορίες που θα συγκεντρώσουμε από την συμπλήρωση της αίτησης θα μπορέσουμε να κρίνουμε αν είστε έτοιμοι ή όχι για να γίνει ο επιτόπιος έλεγχος των προϊόντων σας. Ο έλεγχος γίνεται κατόπιν καθορισμού προγραμματισμένης συνάντησης

3. VEGAN LABEL / VEGETARIAN LABEL

Το Vegan Label & Vegetarian Label εκδίδεται μετά από επιτυχημένη επιθεώρηση και αφορά μόνο βρώσιμα προϊόντα. Έχει ετήσια διάρκεια ισχύος.

4. ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. διενεργεί υποχρεωτικό ετήσιο έλεγχο για την διατήρηση της ισχύος του σήματος

Καλέστε μας για να σας ενημερώσουμε για το κόστος πιστοποίησης.