Πιστοποιήσεις ISO

Στις αρχές του 1993, η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. εισήλθε δυναμικά στον ιδιαίτερα ενδιαφέροντα κλάδο της Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ως προς το ISO/IEC 17021, πλήρως ανεξάρτητη και με μόνιμο στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών της.

QUALITY-MANAGEMENT-SYSTEMS-
ISO 9001
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σε μια επιχείρηση ενισχύει την ικανότητά της να παρέχει προϊόν/υπηρεσία που ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις των πελατών της και το οποίο συμμορφώνεται με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

ENVIRONMENTAL-MANAGEMENT-SYSTEMS-
ISO 14001
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το ISO 14001 αποτελεί το πλέον διαδεδομένο πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης και είναι εφαρμόσιμο σε όλους τους τύπους και μεγέθη των επιχειρήσεων και προσαρμόσιμο σε διαφορετικές γεωγραφικές, πολιτιστικές και κοινωνικές συνθήκες. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
ISO 45001
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότυπο ένα σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία καθιστά ικανή κάποια επιχείρηση να ελέγχει την επαγγελματική επικινδυνότητα και να βελτιώνει την επίδοσή της. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

asfaleia-pliroforion
ISO 27001
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το ISO 27001 είναι το μοναδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο που διασφαλίζει την επιλογή επαρκών και ισορροπημένων ελέγχων ασφάλειας πληροφοριών κι ως εκ τούτου συστήνεται ανεπιφύλακτα για κάθε οργανισμό όπου η προστασία της πληροφορίας αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

Σχέδιο χωρίς τίτλο (3)
ISO 22301
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

To ISO 22301 καθορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή και τη διατήρηση αποτελεσματικών σχεδίων, συστημάτων και διαδικασιών επιχειρηματικής συνέχειας. Οι απαιτήσεις είναι γενικές και προορίζονται για όλους τους οργανισμούς ή μέρη αυτών, ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και τη φύση του οργανισμού. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

FOOD-SAFETY
ISO 22000 – HACCP – CODEX
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η υγιεινή των τροφίμων και των ποτών αποτελεί ένα διαρκές επίκαιρο θέμα αφού επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής. Η εφαρμογή ενός συστήματος HACCP αποτελεί νομοθετική απαίτηση, ενώ η εφαρμογή ενός πιo ολοκληρωμένου συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων όπως είναι το ISO 22000 διασφαλίζει τον οργανισμό από πιθανούς κινδύνους οι οποίοι μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών και κατ’ επέκταση αρνητικό αντίκτυπο στην εικόνα του οργανισμού. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

diaxeiristiki-eparkeia
ΕΛΟΤ 1429
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η πιστοποίηση του ΕΛΟΤ 1429 επιβεβαιώνει την διαχειριστική επάρκεια ενός οργανισμού, επιτρέποντάς του την επίτευξη στόχων μέσω της αποδοτικότερης αξιοποίησης πόρων, την αξιολόγηση και συνεχή βελτίωση των επιδόσεων του στη λειτουργική διαχείριση και την πρόσβασή του σε επιδοτούμενα κεφάλαια. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

diafimistiki-eparkeia
ΕΛΟΤ 1435
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το παρόν πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας εταιρειών στο κλάδο των υπηρεσιών επικοινωνίας και η εφαρμογή του εξασφαλίζει και αποδεικνύει την ικανότητά τους να παρέχουν αξιόπιστες υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ