Πως να αποκτήσετε το Vegan Label & Vegetarian Label

ΑΙΤΗΣΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας στείλουμε την αίτηση πιστοποίησης των προϊόντων σας


ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Με τις πληροφορίες που θα συγκεντρώσουμε από την συμπλήρωση της αίτησης θα μπορέσουμε να κρίνουμε αν είστε έτοιμοι ή όχι για να γίνει ο επιτόπιος έλεγχος των προϊόντων σας. Ο έλεγχος γίνεται κατόπιν καθορισμού προγραμματισμένης συνάντησης


VEGAN LABEL / VEGETARIAN LABEL

Το Vegan Label & Vegetarian Label εκδίδεται μετά από επιτυχημένη επιθεώρηση και αφορά μόνο βρώσιμα προϊόντα. Έχει ετήσια διάρκεια ισχύος.


ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. διενεργεί υποχρεωτικό ετήσιο έλεγχο για την διατήρηση της ισχύος του σήματος

 

Καλέστε μας για να σας ενημερώσουμε για το κόστος πιστοποίησης